ระยะเวลาของกิจกรรม:
วันที่ 9 มี.ค. เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 11 มี.ค. เวลา 21.00 น. (เวลาไทย)
0 0วัน 0 0ชั่วโมง 0 0นาที 0 0วินาที
เส้นทางในอาเซียน เส้นทางญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เส้นทางอื่นๆ ในจีน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สุราษฎร์ธานี
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สุราษฎร์ธานี เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กวางโจว กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ กวางโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เฉิงตู
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เป่ยไห่ กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เป่ยไห่
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ ฉางชุน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ หยางโจว
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ลั่วหยาง กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ ลั่วหยาง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ต้าเหลี่ยน กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ ต้าเหลี่ยน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต หยางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซินเจิ้น พนมเปญ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
พนมเปญ เซินเจิ้น
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เชียงใหม่
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กระบี่
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กระบี่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู กระบี่
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
กระบี่ เฉิงตู
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู สุราษฎร์ธานี
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สุราษฎร์ธานี เฉิงตู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กวางโจว พนมเปญ
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
พนมเปญ กวางโจว
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กวางโจว เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ กวางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซินเจิ้น เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เซินเจิ้น
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เฉิงตู
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ นาโกย่า
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฉางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหยาง นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า กุ้ยหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เหอเฝย นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า เหอเฝย
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หนิงโป นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า หนิงโป
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
อึ๋นชวน นาโกย่า
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า อึ๋นชวน
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ทากามัทสุ
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ทากามัทสุ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซากะ (ฟุกุโอกะ)
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ซากะ (ฟุกุโอกะ) เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อิบารากิ
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
อิบารากิ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ โตเกียว (ฮาเนดะ)
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โตเกียว (ฮาเนดะ) เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซัปโปโร
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซัปโปโร เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า เทียนจิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
อู่ฮั่น โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า อู่ฮั่น
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว โอซาก้า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า หยางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉงชิง โอซาก้า
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า ฉงชิง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ มาเก๊า
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
มาเก๊า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ฮ่องกง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮ่องกง สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน มาเก๊า
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
มาเก๊า ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง จูไห่
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
จูไห่ เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หานตาน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หานตาน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หางโจว เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ลั่วหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ลั่วหยาง เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 499 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง คุนหมิง
จองด่วน
CNY 499 ราคาเริ่มต้นที่
คุนหมิง เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ซีอาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง เซี๊ยะเหมิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี๊ยะเหมิน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หนิงโป
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หนิงโป เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ซัวเถา
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซัวเถา เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง จางเจียโข่ว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
จางเจียโข่ว เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ตงอิ๋ง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
ตงอิ๋ง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เป่ยไห่
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เป่ยไห่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉวนโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉวนโจว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
หนานหนิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ชิงต่าว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ชิงต่าว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จูไห่
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
จูไห่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เซี๊ยะเหมิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี๊ยะเหมิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จ้านเจียง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
จ้านเจียง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จางเจียเจี้ย
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซีอาน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 799 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ต้าเหลียน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ต้าเหลียน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อึนซือ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
อึนซือ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซัวเถา
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
ซัวเถา เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ไท่หยวน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ไท่หยวน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉงชิง
จองด่วน
CNY 359 ราคาเริ่มต้นที่
ฉงชิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อูตังซาน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
อูตังซาน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เหมียนหยาง
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เหมียนหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉางเต๋อ
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางเต๋อ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉางชุน
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
คุนหมิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซานย่า
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซานย่า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหลิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหลิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉางปายซาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางปายซาน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 599 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน เซี๊ยะเหมิน
จองด่วน
CNY 599 ราคาเริ่มต้นที่
เซี๊ยะเหมิน ฉางชุน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว กุ้ยหยาง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหยาง หยางโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว เซี๊ยะเหมิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี๊ยะเหมิน หยางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต หยางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว ฉางชุน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน หยางโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว เทียนจิน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน หยางโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ลั่วหยาง ต้าเหลียน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ต้าเหลียน ลั่วหยาง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
อึ๋นชวน ฉางโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว อึ๋นชวน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี หลานโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เหยียนเฉิง เทียนจิน
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน เหยียนเฉิง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เซิ่นเจิ้น
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นเจิ้น ซีอาน
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี ซีอาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซินเจิ้น หลานโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว เซินเจิ้น
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
จุนอี๋ หลานโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว จุนอี๋
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางเต๋อ คุนหมิง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
คุนหมิง ฉางเต๋อ
จองด่วน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม: สมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ของสปริงแอร์ไลน์ th.ch.com แล้ว
 2. ระยะเวลาเริ่มของกิจกรรม: วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  เที่ยวบินที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์
 3. กิจกรรมดังกล่าวทุกๆ การสำรองที่นั่งสามารถทำการสำรองได้เพียง 1 เที่ยวบินเท่านั้น ไม่สามารถจองไป-กลับในใบจองเดียวกัน ต้องทำการจองที่ละครั้ง
 4. เมื่อทำการสำรองที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำเป็นต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที
 5. ราคาตั๋วโดยสารที่เข้ารวมกิจกรรม เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าบริการเสริมอื่นๆ ของทางสปริงแอร์ไลน์
 6. และราคาตั๋วโดยสารที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงเป็นค่าเงินหยวน หากผู้โดยสารต้องการชำระเป็นสกุลเงินอื่นสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์
  ในกรณีที่ผู้โดยสารได้ทำการสำรองที่นั่งเที่ยวบินเดียวกันก่อนทำการสำรองที่นั่งในกิจกรรมนี้ เที่ยวบินเดิมที่ทำการสำรองไป ผู้โดยสารสามารถทำการขอคืนเงิน
 7. โดยยึดตามเงื่อนไขของการคืนตั๋วโดยสมัครใจ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขอคืนตั๋วโดยสารที่ผู้โดยสารจะต้องทำการรับผิดชอบเอง
  กิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถใช้กับผู้โดยสารเด็ก ทารก และผู้โดยสารพิเศษ (ข้อมูลผู้โดยสารพิเศษสามารถดูได้ที่ เงื่อนไขทั่วไปเที่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ)
 8. ตั๋วโดยสารทุกใบไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง คืนตั๋วโดยสาร และเปลี่ยนผู้เดินทางได้
  ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกด้วยเหตุผลบางประการ ทางสปริงแอร์ไลน์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ เงื่อนไขทั่วไปเที่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ
 9. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
 10. โทร + 86 (21) 95524 ตลอด 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาของกิจกรรม: วันที่ 9 มี.ค. เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 11 มี.ค. เวลา 21.00 น. (เวลาไทย) ปิด
 • Copyright © 1998-2017 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
 • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (เซี่ยงไฮ้) (+ 86 21)
 • 95524