กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 9:00 น. ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 21:00 น. (ตามเวลาของประเทศไทย)

0 0 วัน 0 0 ชั่วโมง 0 0 นาที 0 0 วินาที

ภายในประเทศจีน

CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
เจิ้งโจว หยางโจว
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว เจิ้งโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน หยางโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว ฉางชุน
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
จางเจียโข่ว เซิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นหยาง จางเจียโข่ว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
อึ๋นชวน ฉางโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว อึ๋นชวน
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เหยียนเฉิง เทียนจิน
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน เหยียนเฉิง
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน ซีหนิง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
ซีหนิง ซีอาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี ซีอาน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง หวยอัน
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หวยอัน สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง หยางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ฝูโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฝูโจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง หางโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หางโจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เหมียนหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เหมียนหยาง สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ฉงชิ่ง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉงชิ่ง สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เซิ่นเจิ้น
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นเจิ้น สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เหวินโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เหวินโจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง กว่างโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กว่างโจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เฉิงตู
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง คุนหมิง
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
คุนหมิง สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ซวี่โจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ซวี่โจว สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หานตัน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หานตัน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หางโจว เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ลั่วหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ลั่วหยาง เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ซีอาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นเจิ้น ซีอาน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เซิ่นเจิ้น
จองด่วน
CNY 19 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ตงอึ๋ง
จองด่วน
CNY 19 ราคาเริ่มต้นที่
ตงอึ๋ง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉวนโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฉวนโจว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ หนานหนิง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หนานหนิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ชิงเต่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จูไห่
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
จูไห่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จ้านเจียง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
จ้านเจียง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ต้าเหลียน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ต้าเหลียน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เอินซือ
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เอินซือ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซัวเถา
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซัวเถา เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ไท่หยวน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ไท่หยวน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อึ๋นชวน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
อึ๋นชวน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อู่ตังซาน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
อู่ตังซาน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ หลานโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เหมียนหยาง
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เหมียนหยาง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เป่ยไห่
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เป่ยไห่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉางเต๋อ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางเต๋อ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซีอาน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฉางชุน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซีหนิง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ซีหนิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
คุนหมิง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เฉียนเจียง
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เฉียนเจียง เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 499 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ จางเจียโข่ว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
จางเจียโข่ว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หนานชาง ซัวเถา
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
ซัวเถา หนานชาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เหลียนยวิ่นก่าง ฉางชุน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน เหลียนยวิ่นก่าง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี หลานโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
คุณหมิง เฉียนเจียง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เฉียนเจียง คุณหมิง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
คุณหมิง ฉางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว คุณหมิง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
คุณหมิง เหลียนยวิ่นก่าง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เหลียนยวิ่นก่าง คุณหมิง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
คุณหมิง ฉางเต๋อ
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางเต๋อ คุณหมิง
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
คุณหมิง ฉางชุน
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน คุณหมิง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หวยอัน เหวินโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
เหวินโจว หวยอัน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หวยอัน ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน หวยอัน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หานตัน เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน หานตัน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
กว่างโจว หลานโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว กว่างโจว
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กว่างโจว อูหลู่มู่ฉี
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
อูหลู่มู่ฉี กว่างโจว
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
ต้าเหลียน ฉางโจว
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว ต้าเหลียน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว ฉางชุน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน ฉางโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน หลานโจว
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว หนานหยาง
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
หนานหยาง หลานโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หนานหยาง เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน หนานหยาง
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน ฉางชุน
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว เซี่ยเหมิน
จองด่วน
CNY 79 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยเหมิน หยางโจว
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง หนิงโป
จองด่วน
CNY 159 ราคาเริ่มต้นที่
หนิงโป เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ซัวเถา
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ซัวเถา เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต เซี่ยงไฮ้
จองด่วน

ญี่ปุ่น เกาหลี

CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ นาโกย่า
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางโจว นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฉางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กุ้ยหยาง นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า กุ้ยหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฮาร์บิน นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฮาร์บิน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หางโจว เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู หางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เหอเฝย นาโกย่า
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า เหอเฝย
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ฮูฮอต นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า ฮูฮอต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หลานโจว โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า หลานโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หนิงโป นาโกย่า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า หนิงโป
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หนิงโป เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู หนิงโป
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ชิงเต่า โอซาก้า
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า ชิงเต่า
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ทะกะมะสึ
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ทะกะมะสึ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซากะ (ฟุกุโอกะ)
จองด่วน
CNY 1 ราคาเริ่มต้นที่
ซากะ (ฟุกุโอกะ) เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ อิบะระกิ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
อิบะระกิ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ โอซาก้า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ โตเกียว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โตเกียว เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซัปโปโร
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
ซัปโปโร เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 259 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ โซล
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โซล เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง โซล
จองด่วน
CNY 59 ราคาเริ่มต้นที่
โซล สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า เทียนจิน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เทียนจิน เจจู
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู เทียนจิน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
อู่ฮั่น โอซาก้า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า อู่ฮั่น
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ซีอาน โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า ซีอาน
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว โอซาก้า
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า หยางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว เจจู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เจจู หยางโจว
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
อึ๋นชวน นาโกย่า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
นาโกย่า อึ๋นชวน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ฉางชุน โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า ฉางชุน
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เจิ้งโจว โอซาก้า
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า เจิ้งโจว
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
ฉงชิ่ง โอซาก้า
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
โอซาก้า ฉงชิ่ง
จองด่วน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สิงคโปร์ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ซาบาห์
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ซาบาห์ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ เชียงใหม่
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ กระบี่
จองด่วน
CNY 299 ราคาเริ่มต้นที่
กระบี่ เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
เซี่ยงไฮ้ สุราษฎร์ธานี
จองด่วน
CNY 199 ราคาเริ่มต้นที่
สุราษฎร์ธานี เซี่ยงไฮ้
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู สุราษฎร์ธานี
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สุราษฎร์ธานี เฉิงตู
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
สือเจียจวง ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต สือเจียจวง
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กว่างโจว เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ กว่างโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กว่างโจว พนมเปญ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
พนมเปญ กว่างโจว
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
เสิ่นหยาง ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 399 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต เสิ่นหยาง
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
หยางโจว ภูเก็ต
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
ภูเก็ต หยางโจว
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นเจิ้น ซาบาห์
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
ซาบาห์ เซิ่นเจิ้น
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เซิ่นเจิ้น เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เซิ่นเจิ้น
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู เสียมราฐ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เสียมราฐ เฉิงตู
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู กรุงเทพฯ
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กรุงเทพฯ เฉิงตู
จองด่วน
CNY 99 ราคาเริ่มต้นที่
เฉิงตู กระบี่
จองด่วน
CNY 9 ราคาเริ่มต้นที่
กระบี่ เฉิงตู
จองด่วน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม: สมาชีกทีได้ทำการลงทะเบียนบนหน้าเว้บไซต์ของสปริงแอร์ไลน์ th.ch.com
 2. ระยะเวลาของกิจกรรม: วันที 9 มีนาคม 2559, วันที 9 พฤษภาคม 2559, วันที 9 สิงหาคม 2559, วันที 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา เวลา 9:00 ตามเวลาประเทศไทย ตั๋วโดยสารทีเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนจำกัด หรือจนกว่าจะหมด
 3. เทียวบินทีเข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงอย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์
 4. กิจกรรมดังกล่าวทุกๆการสำรองทีนังสามารทำการสำรองได้เพียง 1 ใบเท่านั้น ขาไปและกลับจะเท่ากับดสำรองตั๋วโดยสารทีมากกว่า 1 ใบ สามารถทำการแปงการสำรองได้หลายครั้ง
 5. เมือทำการสำรองทีหนั่งเป็นทีเรียบร้อยแส้ว จำเป็นต้องทำการชำระเงินให้เสร็จสินภายใน 30 นาทีหากไม่ได้ทำการ
 6. ราคาตั๋วโดยสารทีเขารวมกิจกรรมเป็นราคาทีไม่รวมค่ธรรมเนียมน้ำมัน ภาษีสนามบิน และค่าบริการอื่นๆของทางสายกานบินสปริงแอร์ไลน์ ราคาตั๋วโดยสารที่เข้าร่วมกิจกรรมจะแสดงเป็นค่าเงินหยวน ผู้โดยสารสามารถ ทำการชำระเงินเป้นสกุลเงินบาท หรือดอลลาร์สหรัฐ ได้บนหน้าเว็บไซต์
 7. ในกรณีที่ผู้โดยสารได้ทำการจองด่วนเที่ยวบินเดียวกันก่อนทำการจองด่วนในกิจกรรม Cloud 9 เที่ยวบินเดิมที่ทำการจองด่วนไป ผู้โดยสารสามารถทำการขอคืนเงินโดยถือตามเงื่อนไขของการคืนตั๋วโดยสมัครใจ ซึงจะมีค่ะธรรมเนียมการขอคืนตั๋วโดยสารที่ผู้โดยสารจะต้องทำการรับผิดชอบเอง
 8. กิจกรรมดังกล่าวไม่สามารถไช้กับผู้โดยสารเดิก ทารท และผู้โดยสารพิเศษ (ข้อมูลผู้โดยสารพิเศษสามารถดูได้ที่ เงื่อนไขทั่วไปเทียวกับกาขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ) ตั๋วโดยสารทุกใบไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง คืนตั๋วโดยสาร และเปลี่ยนผู้เดินทางได้
 9. ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกด้วยเหตุผลบางประการ ทางสายการบินสปรีงแอร์ไลนจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ เงื่อนไขทั่วไปเทียวกับกาขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ
 10. ข้อมุลเพิมเติมเที่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว สามาถรติดต่อสอบถามได้ที่ศุนย์ลูกค่าสมพันร์เบอร์โทร +86 (21) 95524 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Copyright © 1998-2017 สงวนลิขสิทธิ์ CH.COM
 • สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์หรือร้องเรียนการให้บริการ (เซี่ยงไฮ้) (+ 86 21)
 • 95524